Hlbina, kartová hra pre sebareflexiu a hlbšie ro …

https://hlbina.sk

Na 120 kartách kartovej hry Hlbina nájdete otázky a aktivity, ktoré podnecujú nielen k hlbším rozhovorom a zamysleniam, ale aj k vytváraniu hodnotných návykov.

Email: andrej@betterflow.cz