Vzduchotechnické filtre

http://www.delbag.com

Či už reštaurácia, nákupné centrum, hotelová hala, priemyselná hala alebo operačná sála: Vždy existuje vzduchový filter, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej oblasti použitia. Program DELBAG® pokrýva viac ako 2000 štandardných a špeciálnych filtrov.

Email: andrej.martinec@delbag.com